Risk Değerlendirme - Underwriting

"Poliçe", antlaşma anlamına gelmektedir ve el sıkışıldığı üzere sigortacının taahhüt ettiği teminatları, hakları, tüm sigortalıların da hakları gözetilerek, adil olunarak koruma altına alması, yeri gelince de "tam" olarak yerine getirilmesi süreçlerinin dayanağıdır. 

Poliçe oluşmadan önce kişilerin sağlık gideri oluşturabilecek durumlarının incelenerek, nasıl sigortalanacağına dair kararın verilmesinde, değerlendiricilerin sağlık maliyetleri konusundaki tecrübesi ve risk değerlendirme/underwritting stratejileri oldukça önem arzetmektedir.  Moneta Assistance, bu konuda tecrübeli bir kadroya, deneyime sahiptir. 

Sigortalarken, Yenilemede, Hasar Anında, Yenileme Garantisi değerlendirmede sağlık risk değerlendirmesi yapabilecek teknik alt yapıya, tecrübeye ve guide lara sahibiz. 

Kritik Hastalık poliçelerinin oluşturulmasında network ve know-how desteği alabilir,  Kritik hastalık açısından underwritting ve hasar değerlendirmeleri için de bizden hizmet alabilirsiniz.

Vefat, Hayat, Maluliyet, Kaza vb. teminatları içeren poliçeler için de bizden hem check-up organizasyonu, hem underwritting, hem de hasar değerlendirme hizmeti alabilirsiniz.

Moneta
Moneta Healht Travel
Moneta Sağlık
Doktor Ekranı
Sunmed Card