KİMLER İÇİN?

MonetaAssistance

Diğer sağlık hizmetlerine göre Ağız ve Diş Sağlığı için Hastane yerine Muayenehane kullanımı halen çok yüksektir. Bu nedenle MonetaAssistance olarak Muayenehanelere ağırlık verilirken kaliteli Hastane ve Kliniklerle Network desteklenmiştir.

Türk Diş Hekimleri Birliği onayı alarak bölgesel oda yönetimleri ile tek tek anlaşma yapmış ve mevzuata uygun şekilde yapılanmış tek kurum MonetaAssistance'tır. Bu şekilde 67 ilde 450 noktada hizmet verebilen, bunu ilan etme yükümlülüğünü yerine getirebilen tek asistans firması MonetaAssistance'tır.

MonetaAssistance; Ağız ve Diş sağlığına ve özellikle kapsamlı teminatlara odaklanması, Network ile risk paylaşımı dahil çok çeşitli modellerle çalışarak ürün çeşitliliği sağlaması ve profesyonel ekibi ile farklılaşan bir kurumdur.

MonetaAssistance; Türkiye'nin 67 iline yayılmış 450 anlaşmalı Dişhekimi/Muayenehane/Diş Kliniği ile yaklaşık 100.000'nin üzerinde ki sigortalıya 7/24 kesintisiz hizmet vermektedir.